سبز

خوشا هر باغ را بارانی از سبز

خوشا هر دشت را دامانی از سبز

برای هر دریچه سهمی از نور

لب هر پنجره گلدانی از سبز 

/ 4 نظر / 17 بازدید
م

سلام خیلی ساله که من وبلاگ شما را لینک کردم ولی شما خبر ندادین که لینک نکردین !!! آرشیوت پس کو؟؟

م

البته وباتگ قبلی شما را چی شد که پاک کردی؟

باران دوست

عمه خانم سلام مدتی بود از شما خبر نداشتم . خوشحالم که خبرهای جدید شنیدم