من از لب تو منتظر یه حرف تازه ام تا...

امروز همین طوری بی دلیل! حالم خوب نیست. می دونم که مسخره اس که بگم بی دلیل خودم می دونم دلیلش چیه. اما از این حالم بده که نمی دونم برای خوب شدن حالم چه کار باید بکنم خیلی فکر کردم دیشب هی داشتم فکرم رو از سطح مشکلم بالاتر می آوردم که بتونم تصمیم درستی بگیرم اما واقعن گیجم هر حرکتی می تونه توی این بازی که بیشتر به شطرنج شبیه سرنوشت منو عوض کنه. این که می گم سرنوشت یعنی واقعا سرنوشت؟! خدیا این کلمات رو از کجا به ذهن و دست من می فرستی؟ خودت کمکم کن. من تا فردا صبح هم منتظرت می مونم اگه بهم گفتی که هیچی اگه نگفتی بعدن دبه در نیاری ها من به شدت منتظرت شدم...

/ 0 نظر / 4 بازدید