رمز و راز

از تمام رمزورازهای عشق

جز همین سه حرف

جز همین سه حرف ساده میان تهی

چیز دیگری سرم نمی شود

من سرم نمی شود

ولی...

راستی

دلم

که می شود!

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 17 بازدید
علی

حالا چی شده اینقد تیرو و تار..... قالب رو می گم